Rekisteri ja tietosuojaseloste

Ext Ventures Oy Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Ext Ventures Oy
Saraharjunkatu 3, 41340 Laukaa
Puh. 0400 667 814
info@ext.fi
https://extventures.fi/

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
Jonne Lehtonen
Puh. 0400 667 814
jonne@ext.fi
https://extventures.fi/

3. Rekisterin nimi

Ext Ventures Oy:n tapahtumarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötiedot kerätään yrityksen tapahtumiin vapaaehtoiseksi hakevilta henkilöiltä, VIP -ja laskutusasiakkailta, kilpailuun osallistuvilta henkilöiltä, myyjiltä, muilta yrityksessä työskenteleviltä henkilöiltä, leirintä -ja karavaanialueen majoittujilta, median edustajilta ja esiintyviltä artisteilta majoituksen järjestämistä varten. Henkilötiedot tallentuvat Ext Ventures Oy:n tapahtumarekisteriin yhteydenottoja ja muita tapahtumiin liittyvien toimenpiteitä varten esim. majoitusten järjestämiseen ja infokirjeiden lähettämiseksi.

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina. Tiedot tallennetaan verkkopalvelimelle ja tietojen hallintaan tarkoitettuihin järjestelmiin esim. laskutusohjelmat, jossa niitä säilytetään enintään kolme vuotta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

a) rekisterinpitäjän tapahtumaan vapaaehtoiseksi/työntekijäksi ja kilpailuihin ilmoittautuneen itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot sisältävät seuraavia tietoja:

  1. Etu -ja sukunimi
  2. Sähköpostiosoite
  3. Puhelinnumero
  4. Osoitetiedot
  5. Työkokemus / osaaminen
  6. Majoitustarve

b) myyntipaikan lunastaneen yrityksen yhteystiedot (laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhteyshenkilö).

c) median edustajien tiedot (edustettava media, henkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti).

d) teltta -tai karavaanipaikan ostaneen henkilön tiedot (henkilön nimi, sähköposti).

e) VIP -ja laskutusasiakkaat ( yrityksen nimi, yhteyshenkilö, sähköposti, puhelinnumero).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiden itse ilmoittamat tiedot suullisesti tai kirjallisesti esim. erilaisten lomakkeiden kautta. Tarvittavia tietoja voidaan saada myös yhteistyökumppaneilta tarvittavien työtehtävien hoitamiseksi esim. majoituksen järjestämistä ja infokirjeiden lähettämistä varten.

7. Tietojen luovutus

Rekisteritietoja voidaan jakaa Ext Ventures Oy:n sisällä, sekä yrityksen yhteistyökumppaneiden kanssa esim. majoituksen järjestäjät. Järjestyksenvalvojien tiedot luovutetaan viranomaisille.

Tietoja ei luovuteta rekisteristä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan yrityksen työntekijät, joilla on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja sekä pyytää tietojen poistamista

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen info@ext.fi. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä henkilön omalla kirjallisella pyynnöllä. Kirjalliset pyynnöt lähetetään osoitteeseen info@ext.fi